Bursdagsleker fra 12 år

Vi presenterer her bursdagsleker for barnebursdagen fra alderen 12 år +

1. Hvem er jeg?

Skriv navnet til ulike kjente personer på forskjellige post-it-lapper. Barna setter seg i ring på gulvet og får påklistret en lapp (som de ikke får se på forhånd) i pannen. Etter tur får deltagerne spørre de andre ja/nei-spørsmål for å forsøke å finne ut av hvilken kjent person de er. Man kan spørre så mange ganger så lenge svaret på spørsmålet er «ja». Ved «nei», er det nestemanns tur til å spørre. Vinner av leken er den som gjetter hvem han/hun er først.

Tips til variasjon: Istedet for kjente personer kan du bruke navnet til deltagerne på bursdagen på lappene.

2. Plukk opp papirposen

Til denne leken trenger du en stor papirpose (må være like stor som en vanlig plastbærepose) til hver deltager. Posene plasseres oppstil ved hver deltager. Barna stiller seg på et bein, og forsøker å plukke opp posen kun ved hjelp av munnen. De som ikke klarer å plukke opp posen eller berører bakken med den andre foten er ute av leken.

Lederen for leken klipper av ca. 5 centimeter av toppen på posen til de gjenværende deltagerne før neste runde. Dette gjentas inntil det kun er en deltager som klarer å løfte posen sin.

Lage innbydelseskort? Se også: Bursdagskort (gratis).

Arrangere voksen- eller ungdomsselskap (eller kanskje du bare trenger enda flere ideer til leker)? Se: 22 selskapsleker.

3. Hemmelig oppdrag under måltidet / kakespisingen

Under hvert fat ligger en papirlapp med et (unikt) hemmelig oppdrag til hvert av barna. Det kan f.eks. være å spørre sidemannen tre ganger under måltidet om vedkommende syntes maten smakte godt, å holde en improvisert tale for bursdagsbarnet eller på ubemerket vis gjemme dessertskjeen til personen på andre siden av bordet. Etterpå kan barna gjette på hvilke oppdrag de andre deltagerne hadde. Hvem utførte sitt oppdrag best? Bursdagsbarnet utpeker vinneren.

Tips: Dette er en lek som lett kan «gå over styr» og nærmest ødelegge måltidet dersom oppdragene er av typen «ta mat fra sidemannen» og lignende. Se an aldergruppen og gjestene, og velg oppdrag etter dette. En mulig vri er f.eks. å la kun to gjester få oppdrag, mens de andre får tomme lapper.