WordPress | Hvordan installere WordPress

Her følger en enkel og grei forklaring på hvordan du installerer WordPress… versjonen pr. når dette er skrevet er WordPress 3.2.1 – men fremgangsmåten er ikke mye forandret siden da.

Det du i hovedsak trenger er en webserver + en MySQL server til lagring av alle databasedata.
Tilgjengelig må du også ha påloggingsrettigheter til disse serverne.

Skulle ikke denne videoen være tilstrekkelig for å få satt opp ditt eget WordPress domene, så ta gjerne kontakt.