Aksjehandel

Aksjer er for mange en hjørnestein i selve investeringsporteføljen sin – men det er mange som brenner seg skikkelig på aksjehandel, så det passer seg absolutt ikke for alle. Før man begir seg ut med aksjehandel, er det en del ting man bør sette seg inn i – som hva aksjer er, og hvordan en handel foregår på børsen.

Du må ha råd til å tape på aksjehandel

Før var aksjehandel forbeholdt de rike i samfunnet, men idag er det langt mer tilgjengelig for folk flest. Det er idag for mange en fulltidsjobb, som kan gi enorme inntekter på kort tid – men også store tap. Det er viktig å være bevisst på hva man har råd til å tape. Kjøper du aksjer idag, kan du selvsagt kjøpe deg noen stabile aksjer som du regner med gir en bra avkastning over tid, men du kan også kjøpe aksjer som tradisjonelt svinger kraftig – fort – i begge retninger. Da gjelder det å ha is i magen. Finanskrisen har også gjort det til at det blir enda mer uforutsigbart for folk uten solid kjenneskap til markedet – men samtidig har fallet i kursene åpnet opp for at personer med «mindre lommebøker» kan få seg en post eller flere i selskaper som tidligere lå langt høyere i verdi…

Markedet har fått seg en knekk, men det er bare et spørsmål om tid før det vil gå opp igjen – da er det kanskje på tide å være med ? Er du en av de som ikke var med på forrige tog, eller hoppet du av før det krasjet med finanskrisen – og sitter på gode penger som gir enda større aksjeposter nå enn tidligere ?

Alle kan investere i aksjer, og dagens teknologi gjør det mulig for deg å investere hjemme fra din egen stue. Det finnes mange selskaper som tilbyr aksjehandel, selv har jeg benyttet meg av Nordnet mest og er godt fornøyd med disse. De er også rimeligere enn de fleste andre jeg har sammenlignet med.

Mange starter med aksjehandel uten noen særlig grunnleggende kunnskap om aksjer og aksjehandel – enten så har man latt seg friste av venner som har tjent gode penger raskt – eller så har man bare for mye tro på egne evner 🙂 Hørt om det «fantastiske» dotcom-markedet på slutten 90 tallet. Folk kjøpte aksjer an-mass, som om en garanti om å bli rik over natten… noen ble det selvsagt – men LANGT flere gikk på en solid økonomisk smell da boblen sprakk..

Nøkkelen til suksess i aksjemarkedet er utdanning og kunnskap. Nøkkelen til suksess med aksjehandel – er å forstå nøyaktig hvor du setter pengene dine og hvorfor!

Hva er aksjer?

Aksjer er en eierandel i selskapet man har aksjer i – det er også et krav om en andel av selskapets eiendeler og inntekter. Jo flere aksjer du har, jo større eierandel har du selvsagt – og økningen er proporsjonalt. Aksjer omsettes kort og greiti via børsen. Vanligvis når man kjøper aksjer kjøper man en aksjepost eller børspost. Størrelsen på disse avhenger helt av f.eks hva selskapets verdi er. En post kan typisk være 500 aksjer til en verdi av 5 kr. For å få innpass i selskapet, er altså prisen 500 x 5 = 2500 kr for én post.

Hva er en aksjonær?

En aksjeeier i et selskap, blir det man kaller en aksjonær i selskapet – og med dette følger altså et krav om eierandel i en del av alt hva selskapet eier. For småaksjonærer kan det bli ganske små verdier det er snakk om, ja – nesten en møbelknott å regne 🙂 Gjør selskapet det bra, har du rett til en andel av envt. profitt. Ved spesielle avgjørelser i selskapet har du også medbestemmelsesrett – men som liten aksjonær er også din innflytelse – liten. Jo, større – jo mer vekt har man selvsagt! I praksis er det egentlig de største aksjeeierne som bestemmer det meste i selskapet!

I «gamle dager» fikk aksjeeier et dokument – et aksjesertifikat – men idag er det meste her digitalisert og lagret elektronisk. Dette gjør det enklere å handle, da du enkelt kan altså – som nevnt tidligere – sitte i din egen stue og registrere kjøpsordre selv. Mange sverger til å benytte en aksjemegler, som de ringer – eller i mange tilfeller lar han komme med anbefalinger og nærmest styre det meste av porteføljen din og komme med anbefalinger til hva du skal kjøpe, og når du bør selge.

Dette KAN være en god idé hvis man ikke har kunnskapen når man ønsker starte, men husk det er i hovedsak deg selv som er ansvarlig for handlene – så går du på tryne fordi megleren din bommer – ja, så er det du som tar støyten. Dvs. megler må ha autorisasjon fra deg i en eller annen form for å kunne handle for deg, så i enkelte tilfeller kan man altså stille meglerhuset ansvarlig for tapet ditt.. men er ofte en lang og tung rettslig prosess uten garantert positivt utfall for deg selv.

Skulle selskapet du har aksjer i gå konkurs, er pengene dine i utgangspunktet tapt – men du har krav på en viss andel realverdier dersom selskapet skulle gå konkurs. Gode resultater blir også ofte utbetalt i form av direkte utbytte. Jo flere aksjer du eier, jo større andel av fortjenesten har du krav på.
Krav på fysiske realverdier er bare relevant hvis et selskap skulle gå konkurs. I tilfelle konkurs, mottar aksjonærene det som er igjen etter at alle kreditorer har fått sitt. Du vil ikke kunne stilles personlig ansvarlig med egen økonomi for selskapet sin konkurs. Du har altså et begrenset ansvar sånn sett 🙂

Gjeld vs egenkapital

Det er en vesentlig forskjell på selskap som er lånefinansiert og selskap som er finansiert ved egenkapital. Setter du pengene dine i banken er du garantert pengene dine, i tillegg til renteutgifter. Setter du pengene dine i et selskap, så er du ikke garantert pengene, og heller ikke noe inntekter av det. Du risikerer altså å miste alt sammen, og går altså selskapet i minus – så spises egenkapitalen opp.

Hvordan beregne egen aksjerisiko ?

Aksjehandel i dagens marked følges ikke av noen garantier for å tjene penger, men flere selskaper betaler ut bra med utbytte til aksjonærene sine – mens «pløyer» disse pengene rett inn igjen i driften av selskapet. Det er ingen plikt å betale ut utbytte! En investor som vil tjene penger på et selskap uten utbytte policy, må selge aksjer til å en høyere verdi enn han kjøpte dem for.

Høy risiko = potensielt høy avkastning/tap
Lav risiko = lav potensiell avkastning/tap

Putter du pengene i banken er dette lav risiko – men putter du pengene i aksjer er dette betegnet som høy risko – skjønt det er altså som nevnt tidligere i artikkelen – forskjell fra aksje til aksje. Alle aksjer har det man gjerne kaller en «risikoprofil» – for å vite hvilke aksjer som passer inn her, bør man kjenne markedet.. Noen har gjerne en verdi på 250 kroner aksjen, og svinger 1-2 kroner aksjen fra uke til uke – under normale omstendigheter – mens andre aksjer på samme verdi, kan jevnt over svinge med 25-30 kroner dagen., med f.eks en aksjepost på 500 aksjer og aksjen går ned 30 kroner på et par dager, innebærer i praksis (om du skulle selge da) – at du har tapt 250 * 30 = 7500 kroner… motsatt vei og du har tjent 7500 kroner… For å lære om hvordan du kan mestre såkalt «Day Trading», les mer her

Aksjer kan være utrolig morsomt og lærerikt – om du har tid og ressurser til det – men du vite hva du driver med – og sette deg godt inn i de aksjene du tenker å kjøpe…Ikke ta forhastede beslutninger om kjøp eller salg, men gjør veloverveide valg. Personlig gjør jeg best valg når jeg ikke ser for stort på ting, og jobber med midler jeg har råd til å tape!

En god regel er å ikke låne penger til aksjehandel!