Bursdagsleker fra 7 år

Vi presenterer her bursdagsleker for barnebursdagen fra alderen 7 år +

1. Lakrisleken

La alle barna få enden av en lakrisremse i munnen. Når en voksen gir signal er det om å gjøre å spise opp lakrisremsen hurtigst mulig (uten å bruke hendene).

Tips: Del opp i flere puljer om det er flere enn åtte barn på selskapet.

2. Spørsmålskonkurranse/quiz om bursdagsbarnet

Lag en liste med ulike spørsmål om bursdagsbarnet. Eksempel: I hvilken by ble jeg født? (dersom vedkommende er født et annet sted enn der hun/han bor nå), Hva er yndlingsfargen min?, Hvor gammel er min eldste søster?, Hvor var jeg på ferie i sommer?, Hva heter mammaen min?

Tips: Lag en liten premie til vinneren av spørsmålskonkurransen.

3. Smell ballongene

Alle barna får en ballong festet i en hyssing til ankelen. Når leken startes er det om å gjøre å smelle ballongen til de andre deltagerne ved å tråkke på dem. Den siste som står igjen med hel ballong er vinner.

Tips: Denne leken kan fort bli voldsom, så en voksen må følge godt med underveis for å unngå at noen slår seg eller blir sinte på hverandre.

4. Treff blink med ballongene!

Dette er en roligere med ikke mindre morsom lek med ballonger. Alle barna får en ballong hver (gjerne med forskjellig farge eller form). Hver av barna blåser opp sin ballong (uten å knyte knute på den). Alle stiller opp bak en oppmål strek. På signal slipper alle ballongene sine og forsøker å treffe et objekt / blink som er stilt opp på andre siden av rommet. Den som kommer nærmest er vinner.

5. Gjetteleken

Plasser ulike objekter i pappesker i et rom. Barna stiller opp på linje ved døren utenfor rommet og føres inn en og en med bind for øynene. Deltageren får deretter kjenne på objektene og gjette hva det er i de ulike boksene (be barna om å snakke lavt slik at de på utsikten ikke hører hva det gjettes). Skriv opp svarene til hvert av barna. Les opp høyt hva barna har svart etter at konkurransen er ferdig (dette kan være svært morsomt alt etter hvor fantasifulle svarene er!). Den med flest riktige svar er vinner.

6. Mitt skip er lastet med…

Barna sitter i en sirkel på gulvet. Man blir enig om en bokstav (f.eks. «A»). Første deltager sier «mitt skip er lastet med appelsiner.» Neste deltager finner på et nytt ord. Når et av barna ikke kommer på et nytt ord, er vedkommende ute av leken. Neste deltager bestemmer så en ny bokstav, og leker fortsetter rundt sirkelen. Vinner er den som sitter igjen alene til slutt.

7. Mimeleken

Skriv navnet på f.eks. ulike dyr på lapper. Brett lappene og plasser dem i en bolle. La et barn komme frem og trekke. Deltageren skal deretter forsøke å formidle ved hjelp av miming for de andre barna hvilket dyr han/hun er. Vedkommende som gjetter riktig får plukke en lapp og ta over rollen som mimer.

8. Blinkeleken

Dette er en litt mer avansert versjon av stolleken (omtalt tidligere i artikkelen). Til denne leken trenger du like mange stoler som antallet deltagere – minus en. Still opp stolene på rekke. Den ene halvparten av deltagerne setter seg, mens den andre halvparten stiller seg rett bak hver sin stol (hvor det allerede sitter noen). Den siste deltageren stiller seg opp rett foran stolrekken med ansiktet rettet mot de andre. Når vedkommende selv ønsker, blunker han/hun til en av barna som sitter (helst slik at ingen av de andre oppfatter det).

Målet for disse to blir nå å bytte posisjon, slik at den som blunket klarer å sette seg ned på denne stolen før deltageren som står bak. Hvis derimot sistnevnte klarer å sette seg ned først, må den som satt i stolen fra før av ta over plassen midt på gulvet og den som blunket må stille seg bak stolen.