Spare på BSU-konto

En BSU-konto er for deg som er mellom 18 og 34 år – og vil i tillegg til blant markedets beste rente på pengeinnskudd – gi deg inntill 4.000 kroner skattefradrag året etter.

Sparer du maksbeløpet for 1 år – 20.000 kroner – oppnår du maks fradrag på 4.000! Et skattefradrag på 1.000 kroner pr. 5.000 spart, og det spiller ingen rolle om når beløpet er satt inn – så fremt beløpet er på BSU-konto innen 31.desember.

En BSU-konto kan kun benyttes til å betale ned lån på en bolig du har kjøpt og flyttet inn i etter sparingen tok til, eller ved kjøp av ny bolig.

Spart beløp inneværende år kan fritt tas ut av konto inneværende år, men ved årsskifte er disse pengene låst mot konto. Ønsker man ta ut tidligere års sparte penger, avsluttes BSU-fordelene ved kontoen!

Det er kun lov å ha én BSU-konto pr. person, men det er lov å flytte BSU-konto til ny bank hvis man ønsker det uten å bryte konto!

Ta kontakt med din bank idag, og se hvilke betingelser de kan tilby deg – eller sjekk kalkulatoren her for å finne den beste BSU-konto på markedet!

Har du mer enn 56.000 kroner i inntekt, får du maks utbytte av å spare penger på BSU