Bursdagsleker fra 9 år

Vi presenterer her bursdagsleker for barnebursdagen fra alderen 9 år +

1. Kampen om tennisballen

Denne morsomme leken kan gjøres både utendørs og innendørs. Barna deles opp i to like store lag, og stiller opp på en rett rekke 2-10 meter ovenfor hverandre (alt etter hvor stor plass man har tilgjengelig). Deltagerne på hvert lag tildeles hvert sitt nummer fra 1 og oppover, slik at personen som står rett foran deg på den andre laget har samme nummer som deg. En tennisball (eller et annet objekt), plasseres på bakken midt mellom de to lagene.

I det en voksen roper opp et nummer, er det om å gjøre for de to respektive tallrepresentantene på hvert av lagene å løpe frem så fort de kan for å ta med ballen tilbake til sitt eget lag. Blir han/hun berørt av det andre lagets deltager på vei tilbake «hjem», legges ballen tilbake til midten. Lykkes vedkommende uten å bli berørt blir laget tildelt ett poeng.

Tips: Ved ujevnt antall barn (f.eks. 7 eller 13), får et av barna på laget med færrest deltagere tildelt to nummer.

Tips: Denne leken kan varieres nærmest i det uendelige. For en ekstra utfordring kan det f.eks. ropes ut et matematikkstykke i stedet for et enkelt tall. Eksempel: 13 – 8 (I dette tilfellet er det deltagerne med nummer 5 som skal løpe frem til ballen)

2. Finn morderen

Alle barna legger seg på magen på gulvet eller stiller seg på en rekke med ansiktet inn mot veggen. Lederen av leken prikker alle bortsett fra to deltagere en gang på ryggen. Barnet som skal være «detektiv» prikkes to ganger, mens «morderen» prikkes tre ganger på ryggen. Alle barna går deretter ut på gulvet. Detektiven gir seg til kjenne, samtidig som ingen vet hvem morderen er.

Musikken startes, og barna går rundt og gir hverandre håndtrykk. Detektiven står på siden og iakttar det hele uten å delta i håndtrykkene. Hvis det blir klemt hardt til, er det «morderen» som er på ferde, og deltageren legger seg like etterpå ned og spiller død.

Detektiven kan vinne spillet ved å gjette hvem morderen er før alle deltagerne er «døde».
Morderen kan vinne spillet ved å «drepe» alle deltagerne før detektiven oppdager hvem vedkommende er.

Tips: Spill flere runder, slik at flere får være «morder» og «detektiv».

3. Hukommelsesleken

Plasser ti ulike objekter på et brett. Alle får se på brettet i 30 sekunder før det tildekkes med et mørkt teppe. Barna får deretter utdelt penn og papir og skriver ned så mange objekter som de klarer å huske. De tre med fleste antall riktige svar går videre til neste runde. Gjenstandene på brettet byttes ut, og samme prosedyre med 30 sekunder før tildekking gjentas. De to med fleste antall riktige svar går videre til finalen. Gjenstandene byttes på ny ut, og den som har flest riktige i denne runden er vinner av konkurransen.

4. Sorteringssleken

Del inn deltagerne i lag med 3 deltagere på hvert lag. Du trenger en stk. gammel avis (eller tegneserieblad / tidsskrift) per lag. Klipp av ryggen på avisene slik at sidene løsner. Fjern overflødige sider slik at hver avis har nøyaktig samme antall sider (for opp sidenummeret med en kulepenn selv hvis dette mangler på noen av sidene). Stokk sidene slik at de ikke er i rekkefølge. Gi hvert av lagene hver sin bunke. Når du gir signal er det om å gjøre for lagene å sortere avisene i riktig rekkefølge. Det laget som er først ferdig har vunnet.

5. Åpne den gjenteipede boksen

En liten gave plasseres i en pappboks (f.eks. en tom skoeske). Boksen teipes godt igjen med solid bred teip (f.eks. gaffateip). Sett på musikk. Barna setter seg i sirkel på gulvet, og boksen sendes fra person til person. Når musikken stopper, skal barnet som har boksen i fanget forsøke å fjerne teipen som for som mulig. Hvis musikken startes igjen må boksen sendes videre. Den som klarer å åpne boksen får presangen i boksen.

Tips: Denne leken kan varieres nærmest i det uendelige. F.eks. så kan lederen for leken stille et spørsmål som må besvares riktig før deltageren får lov til å forsøke å åpne teipen.

6. Hvem har best tidsbegrep?

Deltagerne får beskjed om å holde opp et objekt hver (f.eks. brusflaske eller et glass) i f.eks. 5 minutter – uten å få lov til å se på klokken (kun den styrer leken får ha tilgang til klokke eller smarttelefon). Når de tror den tilmålte tiden er over, settes objektet ned på gulvet. Den som var nærmest 5 minutter, vinner leken.