Er banksparing bare for idioter?

Banksparing er for alle, og noen ganger kan det være en fornuftig spareform, men ikke alltid.

Banksparing er jo også på en måte spekulativ, endog med mye mindre risiko enn for eksempel aksjer og aksjefond. Her «spekulerer» man i at bankrenten vil være på et nivå som er gunstig tatt i betraktning inflasjon og andre forhold som spiller inn på verdien til den valutaen du sparer i.

Banksparing har rykte på seg i en rekke finansmiljøer til å være en dårlig spareform. Avkastningen er for dårlig, og inflasjonen spiser opp rentene – dette er noen av argumentene mot banksparing. Likevel ser vi at under finanskrisen har banksparing vært en av de gunstigste spareformene.

Mens aksjonærer har halvert formuen sin, og vel så det, så har bankkundene med penger på sparekonto fått gode renter.

Under finanskrisen som startet i 2008 var det først og fremst aksjonærene rundt om i verden som gikk på en smell, og ikke bankkundene. I Norge er alle bankinnskudd sikret med inntil 2 millioner.

Dersom du velger banksparing som spareform bør du også forholde deg til hvilken valutasort du sparer i. Vi mener det er smart at deler av formuen står i en annen valuta enn norske kroner, uavhengig av spareform. Euro og dollar er sterkere valuta enn den norske kronen.