Få nordmenn bruker budsjett

Det kan være lurt av familien å lage seg ett eller flere sparemål som for eksempel en ferietur, slik at man kan motivere hverandre til å kutte avgifter. Vi kan påpeker  viktigheten av å sette opp et budsjett man klarer å følge.

Årsaken til at få setter opp budsjett i Norge kan være at vi bor i ett av verdens rikeste land, noe som betyr at vi ikke trenger å være så bevisst på pengebruken vår. I Polen eksempelvis setter åtte av ti opp budsjett. Undersøkelsen viser at de er langt flinkere enn oss til å få mer ut av pengene sine…

SIFO budsjettet er veldig nøkternt og gir ikke rom for feiringer av begivenheter, kjøp av ekstra helsetjenester, ferier, kulturopplevelser eller dyrere fritidsaktiviteter..

Greit å gjøre ting mens barna er små

Barnefamilier oppfordres til å tenke gjennom nivået på forbruket sitt, men samtidig viktig at man gjør ting sammen mens barna er små (ferier, etc)… man vil ikke våkne opp som som gammel med en god finansiell situasjon og føle at man har gått glipp av gode ferieopplevelser med familien. Hvor komfortabel man er på dette nivået beror på hvilken referanseramme man opererer innenfor, det vil si hvem man sammenligner seg med, sier han.