7 grunner for at lånesøknaden din ikke blir godkjent

Når man søker om et lån, er det flere krav som skal være oppfylt. Her kommer 7 grunner for at lånesøknaden din ikke blir godkjent, som kan være verdt å merke seg, så du kan stille bedre i en lånesituasjon.

Uansett hvordan lån du ønsker er alle lånetilbydere i Norge påkrevd å gjøre en kredittsjekk av deg. Dog kan man bruke online sammenligningstjenester for lån, til å finne et lån som passer dine behov best. Du kan finne forbrukslån, smålån, refinansiering, lån uten sikkerhet, alternativer til SMS-lån eller alternativer til lån uten kredittsjekk hos Matchbanker.no her.  På Matchbanker.no kan man sammenligne forskjellige lån, og på den måten finne et lån og en lånetilbyder som passer best til din økonomiske situasjon.

Lånebeløp

Som tommelfingerregel, er at jo høyere beløp man ønsker å låne, jo lengre tid tar det å få lånet godkjent. Dette er fordi man skal oppfylle flere krav ved et høyt lånebeløp, samtidig som det blir foretatt en grundigere analyse av den økonomiske situasjonen din.

Ved utstedelse av et lån av ett høyere beløp, har banken en større tillit til deg som lånetaker. Ved å godkjenne et beløp, har banken tillit til deg og din økonomiske situasjon. Når de godkjenner et lån tror de at du er kapabel til å betale tilbake hele lånet, og oppfylle avtalen.

Alder

Jo yngre man er, jo høyere risiko er det for bankene om du skal ta opp et lån. Dette er fordi bankene ser det som at man har mindre erfaring, både med penger, og erfaringer fra livet.

På den andre siden kan det også være en ulempe om man er i den eldre enden, typisk fra 70 år og oppover. Dette er fordi bankene setter den forventede levealderen opp mot løpetiden på det lånet man søker. I tillegg har pensjonister vanligvis en lavere inntekt enn personer med fast jobb.

Jobb- og familiesituasjon

Hvordan jobb og hvilken stilling du har er noe bankene ser på. Dette er typisk om man er ansatt på deltid eller fulltid, og at du har en kontrakt som varer i en rimelig tid.

En person som begynte å jobbe som ung, og som siden har steget i gradene, uten store arbeidsledighetsperioder, er en person med en situasjon som bankene vil ha større tillit til.

Kredittverdighet

Bankene vil undersøke hvor mange lån du har hatt tidligere, og om du har betalt tilbake innen lånenes løpetid.  I tillegg vil bankene se på om du har noen pågående lån i det øyeblikket du ønsker å ta opp et nytt lån.

Kredittverdighet er dermed viktig for å få innvilget lån. Har man tidligere bevist at man klarer å betale tilbake til tiden, og har gode kredittopplysninger, er det stor sannsynlighet for at lånesøknaden din blir godkjent.

Inkasso

Enhver bank vil undersøke om du har hatt noen utestående betalinger, som har gått til inkasso. Hvis bankene finner ut av at du har en fortid med ubetalte regninger, er sannsynligheten for at de godkjenner din lånesøknad veldig liten. Dette vil være en for høy risiko for bankene å låne ut penger til en person med en dårlig betalingshistorikk.

Betalingsevne

Din likviditet er noe bankene ser på, for å vurdere din økonomiske situasjon og en eventuell godkjennelse av din lånesøknad. Med dette menes hvor god evne du har til å tilbakebetale lånte penger, på kort sikt.

Hvis bankene stiller seg skeptiske til din likviditet, kan de kreve at man dokumenterer at man har en fast inntekt. Dette gjøres ved å legge frem tidligere lønnslipper, som et bevis på likviditet, og derfor kan du fremdeles få lånesøknaden godkjent.

Solvens

Hvis man over en lengre periode ikke har nok likviditet, kan det føre til insolvens, og gjøre den økonomiske situasjonen din verre.

Å være solvent betyr at man har en høyere formue enn passiver, altså at du eier mer enn du skylder. Dette er noe bankene sjekker, og hvis det viser seg at du er insolvent, vil ikke banken la deg låne penger, dermed og avvise lånesøknaden din. Bakgrunnen for dette er at man skylder mer penger enn hva man eier, hvorfor man ikke har nok råderom i økonomien til å skulle tilbakebetale et lån, inkluderte begyrer og renter.