Krangler du med foreldrene dine om hva du kan bruke egne penger på?

Krangler du med foreldrene dine om hva du kan bruke egne penger på? Det finnes ikke noe klart svar, men det er vanlig å skille mellom penger du har tjent selv og penger du har fått.

 

Offentlig og kvalitetssikret

Det kan være veldig mye man har lyst til å bruke penger på når man får slike store pengesummer å forholde seg til, men foreldre kan ofte sette en stopper for disse drømmene.

Du ønsker deg kanskje en pc, en mobil, et kamera eller lignende, mens foreldrene dine synes at du bør sette pengene inn på sparekonto eller bruke dem på å ta lappen. Kjenner du deg igjen?

Du bestemmer, men…

Selv om det i utgangspunktet er sånn at du bestemmer over dine penger etter at du har fylt 15 år (Vergemålsloven § 12), så finnes det noen unntak. Foreldrene dine, eller vergene dine, har rett til å nekte deg å bruke pengene hvis du for eksempel har tenkt til å bruke dem på noe som er klart til skade for deg selv.

Det er også uklare grenser for akkurat hva som ligger i «egen rådighet». Ved pengegaver, som ved for eksempel konfirmasjon, må det vurderes konkret om gaven er ment å være til egen rådighet, eller om midlene inntil videre skal forvaltes på den mindreårige sine vegne. I juridisk teori er det antatt at den mindreårige som utgangspunkt ikke kan råde over større pengegaver gitt til konfirmasjonen, hvis ikke annet er uttrykkelig bestemt.

Velmenende råd

Det kan også være greit å huske på at foreldre stort sett gir velmenende råd fordi de mener at noe er til det beste. De har alle vært både 15, 18 og 25 år, og har en del erfaring du antakelig ikke har ennå. Forsøk derfor å høre på hva foreldrene dine har å si, og ta det med i vurderingen før du bestemmer deg for å bruke masse penger på det ene eller det andre.

Kilde: Ung.no