Hvorfor skal jeg, eller skal jeg ikke spille hos Norsk Tipping ?

Hvorfor skal man velge Norsk Tipping foran konkurrentene, eller snudd på hodet – hvorfor man IKKE skal velge Norsk Tipping er gjerne vel så betimelig spørsmål å stille seg. I Norge går overskuddet fra pengespill til formål som kommer felleskapet til gode og er et av de bærende prinsippene for reguleringen av pengespill i Norge – og hele overskuddet fra Norsk Tipping (spillemidlene) går uavkortet til samfunnsnyttige formål, slik det er beskrevet i lov om pengespill, § 10.- mens overskuddet hos utenlandske selskap forblir i utlandet – og kommer ikke samfunnet til gode på samme måte…

Les artikkelen her